Vreemd vermogen, wat is dat precies?

Je bent een nieuwe onderneming gestart of bent van plan je droom voor een eigen onderneming waar te maken, en de bank vraagt naar jouw bestaand vreemd vermogen voordat ze bereid zijn jou een lening te geven. Vreemd vermogen, denk je? Wat is dat? Als jij nog nooit eerder van vreemd vermogen had gehoord, ben je met dit artikel over enkele minuutjes een heel stuk wijzer.

Vreemd vermogen in een notendop
Vroeg of laat krijgt iedere ondernemer met dit begrip te maken, omdat hij/zij bekend dient te zijn met wat tot het geheel vermogen behoort van de onderneming en omdat hij/zij moet weten hoe het vreemd vermogen gehuisvest dient te worden in de boekhouding. De term vreemd vermogen slaat eeenvoudig gezegd op alle schulden of verplichtingen die een onderneming heeft jegens een andere, dus niet het geld dat je van jezelf hebt ‘geleend’ om in je onderneming te stoppen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hypotheek of belastinggelden. Het is dus geld die niet van de onderneming is, vandaar het woord vreemd.

Soorten vreemd vermogen
Er wordt bij vreemd vermogen een onderscheid gemaakt tussen kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen heeft betrekking op schulden met een looptijd onder een jaar. Hierbij kun je denken aan een aankoop op afbetaling zoals die printer voor op kantoor, de lening voor de aanschaf van die industriële oven voor je bakkerij met een looptijd van 8 maanden, of de huur voor je kantoorpand.

Aan de andere kant is er dan lang vreemd vermogen, het tegenovergestelde dus. Hieronder vallen alle leningen of betalingsverplichtingen met een looptijd langer dan een jaar. De meeste leningen kunnen onder lang vreemd vermogen gegroepeerd worden. Behalve de eerdergenoemde hypotheek kan je hierbij ook denken aan converteerbare schulden of obligatieleningen.

Hoe bereken ik mijn vreemd vermogen?
Nu dat je goed begrijpt wat kort en lang vreemd vermogen zijn, is het niet meer een zware opgave om vast te stellen wat je vreemd vermogen is. Tel alle kortlopende schulden en verplichtingen op om te weten wat je kort vreemd vermogen is, en neem de som van al je langlopende schulden en betalingsverplichtingen om vast te stellen wat je lang vreemd vermogen is.

De administratie van het vreemd vermogen
Voor een gezonde bedrijfsvoering dien je een goede boekhouding bij te houden, en daarin horen ook je kort en lang vreemd vermogen. Eenvoudig gesteld, alle vreemd vermogen wordt opgebracht aan de credit zijde van je balans.