Een waardebepaling van het bedrijf is altijd een goed idee

Als ondernemer of bedrijfseigenaar, is het goed om te weten wat de waarde is dat het bedrijf vertegenwoordigt. Dit hoeft niet per se te betekenen dat je het bedrijf dan ook moet verkopen of te koop aan moet bieden, maar een waardebepaling kan ook aanleiding geven om opnieuw naar bepaalde operationele zaken en andere bedrijfsprocessen te kijken.

Er zijn verschillende manieren waarop je de waardebepaling kan bepalen en er zijn gelukkig ook diverse organisaties die hierin gespecialiseerd zijn en kunnen helpen bij het berekenen van de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is niet hetzelfde als een eventuele verkoopprijs, omdat de verkoopprijs ook sterk beïnvloed wordt door externe factoren en de werking van vraag en aanbod, terwijl dit in principe niet alles zegt over de daadwerkelijke waarde van het bedrijf.

Verschillende manieren om bedrijfswaarde te bepalen

In principe is de bedrijfswaarde altijd tot op zekere hoogte subjectief, maar door veel data en bijvoorbeeld historische cijfers te gebruiken wordt deze al een stuk objectiever en daarmee ook reëler. Er zitten ook nadelen aan het bepaalden van de bedrijfswaarde op basis van historische resultaten, want deze geven namelijk weinig garantie voor de toekomst en kunnen een momentopname zijn geweest.

Leestip: wat is mijn bedrijf waard

Er zijn een aantal waarderingsmethodes die bij deze benaderingswijze worden toegepast, namelijk een vuistregelmethode, een methode op basis van intrinsieke waarde en een methodiek gebaseerd op de zogenaamde rentabiliteitswaarde.

Vuistregels en intrinsieke waarde

De bedrijfswaarde berekenen methodes die gebaseerd zijn op vuistregels bevatten vaak een relatief eenvoudige som die verder aangevuld kan worden met extra variabelen. Er valt hierbij te denken aan bijvoorbeeld 5x de nettowinst van het bedrijf als waarde, of 4x EDITBA. Er zijn diverse sommen die toegepast kunnen worden en met elkaar gecombineerd kunnen worden om tot een realistische bedrijfswaarde uit te komen.

De waardebepaling op basis van de intrinsieke waarde op zichzelf is misschien niet de meest optimale manier van waardebepaling, maar in combinatie met bijvoorbeeld andere vuistregels kan dit erg goed werken. De intrinsieke waarde kijkt naar het eigen vermogen in de zin van alle bezittingen van het bedrijf. Hoewel dit zeker wat zegt over de waarde van het bedrijf, zegt het minder over de prestaties en het toekomstperspectief en is daarom geïsoleerd minder representatief voor de waarde.