Wat is het ISO 14001 certificaat?

Bedrijven trachten er tegenwoordig alles aan te doen om hun bedrijfsvoering en de
bedrijfsprocessen zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Dit kan op verschillende manieren
gebeuren. Op het ogenblik dat men hierin is geslaagd is het belangrijk om dit te laten
erkennen. Uiteindelijk spreekt het namelijk voor zich dat een milieuvriendelijke aanpak het
bedrijf in kwestie namelijk bepaalde voordelen kunnen opleveren binnen de concurrentiële
markt. Het laten erkennen van de milieuvriendelijke inspanningen welke u heeft gedaan met
uw onderneming is onder meer mogelijk door middel van het ISO 14001 certificaat. Bent u
wel geïnteresseerd om hier meer over te weten te komen? In dat geval is het zeker aan te
raden om u te verdiepen in de informatie aangaande het ISO 14001 certificaat hier op deze
pagina.

Internationaal geaccepteerde standaard

Bent u nog niet helemaal bekend met het ISO 14001 certificaat? Dan brengen we daar graag
nu verandering in. De ISO 14001 is namelijk de internationale standaard voor eisen met
betrekking tot het opzetten van een milieumanagementsysteem. De standaard werd
ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. In de praktijk is het zo dat
er gebruik wordt gemaakt van het milieumanagementsysteem om een bij het bedrijf in kwestie
passend milieubeleid te ontwikkelen. Dat is echter niet alles. Daarnaast moet de ISO 14001 er
namelijk eveneens op toezien dat de uitvoering er van op een correcte manier verloopt.

Wat is de functie van de ISO 14001 norm?

Voordat we dieper ingaan op de kenmerken van het certificaat is het natuurlijk belangrijk om
even stil te blijven staan bij de functie waar de ISO 14001 norm over beschikt. In de praktijk
zorgt een milieuzorgsysteem welke is opgezet volgens de ISO 14001-norm er namelijk voor
dat niet alleen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering kunnen worden beheerst, daarnaast
moet er ook voor worden gezorgd dat ze (structureel) afnemen. In tegenstelling tot wat vaak
wordt gedacht is het zo dat het behalen van een ISO 14001 certificaat niet wettelijk verplicht
is. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat steeds meer organisaties ervoor kiezen om er bij stil te
blijven staan bij het toekennen van bepaalde werkzaamheden. Daarnaast is het ook nog eens
zo dat er heel wat gemeenten naar vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning.
Ondanks het feit dat het ISO 14001 certificaat dus niet wettelijk verplicht is, is het wel
absoluut zo dat er houder van zijn voor uw bedrijf zeer interessant kan zijn.

Wat zijn de kenmerken van het ISO 14001 certificaat?

Het ISO 14001 certificaat kenmerkt zich tot slot door bepaalde eigenschappen. Zo is het
certificaat internationaal van aard. Dit zorgt ervoor dat ze niet is opgesteld op basis van een
landelijke wetgeving. Uiteraard wordt er wel steeds rekening gehouden met de inhoud van de
verschillende landelijke wetgevingen. Het ISO 14001 certificaat staat er tot slot eveneens om
bekend ruimte te laten voor maatwerk. Dit betekent concreet dat de inhoud van het certificaat
en de daaraan verbonden norm steeds geïnterpreteerd dient te worden in functie van een
bedrijfsspecifieke situatie. In ieder geval, door middel van het ISO 14001 certificaat is het voor
ondernemingen te allen tijde mogelijk om hun gedane inspanningen aantoonbaar te maken.

Korte lijnen en efficiënt werken? normeccertification.nl stuurt u binnen één werkdag een
offerte op maat.