Gebedstijden moslims

Home  /   Gebedstijden moslims

De Islam heeft 5 zuilen. Eén van die zuilen is het gebed, ook wel de Salat of salaah genoemd. Dit houdt in dat moslims vijf keer per dag bidden. De overige zuilen zijn de geloofsbelijdenis, zakaat (het geven van aalmoezen) , het vasten tijdens de maand ramadan en de bedevaart naar Mekka 1 keer in je leven.

De vijf gebeden en gebedstijden

Als moslim bidt je vijf keer per dag met je gezicht naar Mekka gericht. Het is echter niet zo dat je zelf mag bepalen wanneer je gaat bidden. Het is ook niet zo dat alle moslims op dezelfde tijdstippen moeten bidden. De gebedstijden worden vastgesteld op basis van de positie van de zon. Voor ik hier verder over ga geef ik jullie eerst wat informatie over de gebeden zelf. Het eerste gebed vindt plaats vóór het aanbreken van de dag (ochtendscherming). Dit gebed wordt ook wel 'Fadjr' genoemd. Dit is voor moslims één van de belangrijkste gebeden. Rond de middag, wanneer de zon net over het hoogste punt heen is volgt 'Dohr', het tweede gebed. ’s-Middags ( namiddag) bidden de moslims het gebed 'Asr'. Dit gebed is precies tussen het gebed Dohr en de zonsondergang Mahgrib gebed. Net na de zonsondergang maar nog voor het donker, wordt het gebed 'Maghrib' gebeden. Dit gebed wordt opgevolgd door 'Isha'. Het gebed Isha is anderhalf tot twee uur na het gebed Maghrib, wanneer de zon volledig onder is. Dit waren de gebedstijden.

Berekeningen en discussie over gebedstijden

Je weet nu dus de soorten gebeden die bij de Islam gehanteerd worden en wanneer deze ongeveer plaatsvinden. Er zijn verschillende methoden om de gebedstijden tot op de minuut vast te stellen. Ik moet hierbij wel zeggen dat deze berekeningen al jarenlang discussie veroorzaken. Dit kan komen doordat niet alle moslims dezelfde interpretatie geven aan richtlijnen vanuit de Koran, maar het ligt vooral aan de verschillende berekeningen. Met name tijdens de Ramadan kan de discussie over de exacte tijdstippen van de gebeden behoorlijk oplopen. 

Voor meer informatie neem contact op met Salaamislam.

Referenties:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Salat_(islam)

Gebedstijden Assidq Tilburg

https://www.as-sunnah.nl/