Scriptie nakijkdienst

Home  /   Scriptie nakijkdienst

24editor

24editor biedt studiebegeleiding in de vorm van een online nakijkservice voor scripties en verslagen in het Nederlands en Engels. De kernwaarden kwaliteit, kennis en betrouwbaarheid vormen onze identiteit en geven het fundament weer van waaruit wij werken. Door deze kernwaarden te combineren met het voordeligste woordtarief, behouden wij onze diensten toegankelijk voor iedereen. Al jaren kijken wij wekelijks tientallen scripties en verslagen na op taal, structuur en bronvermelding en beoordelen studenten onze diensten met een 9+ op Trustpilot.

Wat doen wij?

Tijdens de eerste stap in het uploadproces kunnen studenten ervoor kiezen om het document te laten nakijken op taal, structuur en APA-bronvermelding. Studenten ontvangen, naast de geredigeerde versie van hun document, uitgebreide feedback en tips om de kwaliteit van het document- en de schrijfvaardigheid te verbeteren. 

Nakijken op taal

Voor studenten redigeren wij alle onderwijs-gerelateerde documenten zoals scripties, stageverslagen, reflectieverslagen en deelopdrachten. Er wordt gecontroleerd op spelling, grammatica, zinsbouw, typfouten, stijlfouten, woordkeuze, consistentie en interpunctie. Scripties worden nagekeken aan de hand van een nakijkmodel dat alle eisen bevat waaraan scripties en verslagen dienen te voldoen. Studenten kunnen zelf de nakijktermijn bepalen. Een scriptie laten nakijken kan al binnen 24 uur, 3 dagen of 7 dagen.

Nakijken op structuur

Met de Structuur-check ontvangt de student feedback over de opbouw en indeling van zijn scriptie of verslag. De editor controleert elk (scriptie-)onderdeel op volledigheid, begrijpelijkheid en opbouw. Ook alle kopjes en titels worden gecontroleerd. Studenten bepalen zelf de nakijktermijn. Dit kan al binnen 24 uur, 3 dagen of 7 dagen.

APA-check

Met de APA-check wordt gecontroleerd of de bronnen voldoen aan de APA-richtlijnen. De editor controleert zowel de bronweergave in de tekst, als de titelbeschrijving in de literatuurlijst.

Vertalen

Studenten kunnen bij ons ook terecht voor vertaalwerk. Bijvoorbeeld wanneer ze hun managementsamenvattingen naar het Engels willen vertalen. Bepaal zelf de vertaaltermijn. Dit kan al binnen 24 uur, 3 dagen of 7 dagen.

Ook voor sollicitanten en bedrijven!  

24editor helpt je ook nadat je bent afgestudeerd. Zo kun je jouw cv en sollicitatiebrief laten nakijken en zelfs laten herschrijven. De taalkundige controleert op: taal, woordkeuze, opmaak, introductie, eerste indruk, overtuigingskracht, structuur, actief taalgebruik en of jouw vaardigheiden aansluiten bij de gestelde eisen. 
Voor bedrijven redigeren wij websiteteksten, persberichten, reclameteksten en meer.

Library

In onze library publiceren wij wekelijks veel handige artikelen. Deze artikelen kunnen studenten en sollicitanten gebruiken als leidraad voor het schrijven van hun scriptie of sollicitatiebrief. 

Alleen de beste taalkundigen

Ons team van editors bestaat uit de beste taalkundigen. Alle taalkundigen zijn zorgvuldig geselecteerd en hebben jarenlange ervaring in het redigeren van scripties en verslagen uit allerlei vakgebieden. Zij weten precies aan welke taal-technische eisen jouw scriptie moet voldoen.